PDFCreator 11.1

PDFCreator 11.1

pdfforge.org – 33,7MB – Shareware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 258 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PDFCreator là một công cụ miễn phí để tạo ra tập tin PDF từ gần như bất kỳ ứng dụng Windows. Tính năng chính:
-Tạo PDF từ bất kỳ chương trình nào có thể in
-An ninh: Mật mã hóa các file PDF và bảo vệ chúng từ đang được mở, in vv..
-Gửi tạo ra các tập tin qua eMail
-Tạo ra nhiều hơn là chỉ file PDF: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS
-AutoSave tập tin vào thư mục và các tên tập tin dựa trên khoá giống như tên người dùng, Computername, ngày, thời gian vv.
-Kết hợp nhiều file vào một PDF
-Dễ dàng cài đặt: Chỉ cần nói những gì bạn muốn và tất cả mọi thứ được cài đặt
-Thiết bị đầu cuối máy chủ: PDFCreator cũng chạy trên thiết bị đầu cuối máy chủ không có vấn đề
- Và tốt nhất: PDFCreator là miễn phí, ngay cả đối với thương mại sử dụng! Đô thị này có mã nguồn mở và phát hành theo các điều khoản của GNU General Public License.

Tổng quan

PDFCreator là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi pdfforge.org.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 14.326 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDFCreator là 11.1, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.1, được sử dụng bởi 13 % trong tất cả các cài đặt.

PDFCreator đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 33,7MB.

Người sử dụng của PDFCreator đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDFCreator!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 14.326 UpdateStar có PDFCreator cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
pdfforge.org
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản